Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Vrouwen van Nu - Koudekerke

Wij zijn een vereniging voor en door vrouwen. Door onze activiteiten dragen wij bij aan de ontwikkeling van vrouwen op het gebied van gezondheid, cultuur, duurzaamheid, financiele onafhankelijkheid. Door deelname aan onze activiteiten komen vrouwen met elkaar in contact.
Wij dragen hierdoor bij aan de bestrijding van eenzaamheid.
Plaatselijk vragen wij ook aandacht voor landelijke thema's als voedselverspilling, lokale producten en de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden.

Bestedingsdoel

De bijdrage zal worden gebruikt voor het organiseren van onze lezingen en een cultureel/educatief uitstapje. Door de bijdrage kunnen wij ook sprekers uitnodigen, die nu buiten ons budget vallen.
Hierdoor kunnen wij onze leden over bepaalde onderwerpen beter informeren.
Met het uitstapje brengen wij de cultuur en het landschap van Zeeland onder de aandacht.
Door samen met elkaar dingen te ondernemen wordt de kracht van vrouwen bevorderd.
Ga naar de website van Vrouwen van Nu - Koudekerke
Resultaat:€ 81,78