Rabobank Westland

Nat. Ver. De Zonnebloem Poeldijk

De Zonnebloem is een vereniging dat landelijk is opgesplitst en waarvan de belangen voor de ouderen en (lichamelijk) hulpbehoevenden van Poeldijk worden behartigd door de afdeling De Zonnebloem Poeldijk.

Bestedingsdoel

door de inzet van vrijwillig-
(st)ers, het welzijn te bevorderen van en hulp te bieden aan langdurig lichamelijk
zieken, lichamelijk gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen
- vooral diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen.

In dit kader worden gelden specifiek aangewend voor het bieden van dag uitjes en bezoekjes aan musea, alsook aan een rondvaarttocht. Daarmee wordt samenzijn bevorderd en wordt men uit het isolement gehaald, zodat ieder het gevoel heeft ertoe te doen.
Resultaat:€ 1.319,05