Rabobank Westland

Let's Sing Together

Midden koor opgericht in 1985 zingt in en buiten Maasland en ook o.a.in Rome Leuven Canterbury Dublin
m.u.v Rome allen bij het opening van het Academisch Jaar

Bestedingsdoel

Afdekking kosten dirigent en begeleiding
Resultaat:€ 609,28