Rabobank Westland

Bridgeclub De Driehoek

Onze bridgeclub speelt tweemaal per week 's middags. Hierdoor vormen ouderen onze doelgroep, die door de goede toegankelijkheid, vaak tot op hoge leeftijd doorgaan. Wij proberen de contributie zo laag mogelijk te houden, om het voor iedereen mogelijk te maken lid te worden en te blijven.

Bestedingsdoel

Volgend jaar bestaat de club 40 jaar. Wij willen dan al onze leden een bridgedrive met buffet aanbieden.
Hiervoor moeten wij een grotere locatie huren, dan waar wij normaal spelen. Waardoor de kosten natuurlijk ook hoger zijn. We hebben al wel wat gereserveerd. Maar een steuntje in de rug wat betreft de uitvoering van onze plannen er een mooie dag van de maken, zal zeker heel goed van pas komen
Resultaat:€ 772,59