Rabobank Westland

Biljartvereniging, Eerste 's-Gravenzandse (EGB)

Bij onze vereniging is voor iedere biljarter plaats. Zowel op recreatief gebied en bij prestatiesport worden behoorlijke resultaten geboekt de afgelopen jaren.

Bestedingsdoel

Lesmateriaal aanschaffen nieuwe leden. Onder begeleiding van de betere biljarters in de vereniging wordt de oefenstof uitgelegd en geoefend. Dit om de nieuwe leden naar een hoger niveau te brengen
Resultaat:€ 364,31