Rabobank Westland

Passage, 's-Gravenzande (Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging)

De doelstelling van Passage is: Hart voor de samenleving, oog voor de naaste, gevoel voor cultuur. Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een Christelijke levensvisie. Met gevoel voor cultuur en maatschappelijke ontwikkeling worden inhoudelijke avonden georganiseerd met sprekers over diverse uiteenlopende onderwerpen. Het blad Signalen geeft maandelijks uitvoerige informatie.

Bestedingsdoel

De opbrengst van de actie wordt besteed aan het jaarpgoramma, onder andere ten behoeve van de sprekers. Dit jaar wordt ook gevierd dat Passage 100 bestaat.
Resultaat:€ 358,03