Rabobank Westland

Muziekvereniging Maassluise Harmonie (Chr.)

De Maassluise Harmonie bestaat uit 2 blaasorkesten. Het A-orkest en het B-orkest. Tevens maakt bigband The Harmonymasters deel uit van de vereniging. Het A-orkest bestaat uit gevorderde muzikanten. Het B-orkest bestaat uit beginnende muzikanten c.q. leerlingen. Allen hebben het doel om met elkaar muziek te maken. En zo bij te dragen aan de cultuur in Maassluis.

Bestedingsdoel

De Maassluise Harmonie is ruim 30 jaar in het bezit van een eigen repetitiegebouw
"De Notenbalk". Dit gebouw is aan modernisering toe. Niet alleen om de leden en leerlingen de ruimte te geven hun hobby in een inspirerende omgeving uit te blijven oefenen. Maar ook om het gebouw duurzamer te maken. De modernisering gebeurt door eigen leden, waardoor de onderlinge saamhorigheid groeit.
Ga naar de website van Muziekvereniging Maassluise Harmonie (Chr.)
Resultaat:€ 301,50