Rabobank Westland

PCOB Wateringen-Kwintsheul

Wij zijn een vereniging voor senioren en behartigen hun belangen d.m.v. soos middagen / lezingen en uitjes

Bestedingsdoel

Door het organiseren van ons jaarlijks uitje doen wij aan omzien naar elkaar en door uw bijdrage kunnen wij het reisje ook voor minder draagkrachtigen financieel haalbaar maken
Resultaat:€ 282,65