Rabobank Westland

Chr. Gem.Koor Cantilene

De vereniging stelt zich ten doel om meerstemmige geestelijke liederem te zingen. Zij tracht dit doel
te bereiken door onderling kontakt te hebben , muziekstukken in te studeren, en deze eventueel uit te voeren voor derden.

Bestedingsdoel

Cantilene bestaat dit jaar 30 jaar en wil de leden van een nieuwe zangmap voorzien
Resultaat:€ 188,44