Rabobank Westland

Jeu de Boulesvereniging s-Gravenboules

Het spelen van het Jeu de Boules spel met zoveel mogelijk , in hoofdzaak ouderen.
Het hebben van gezelligheid en onderhouden van de sociale contacten met en door de leden.

Bestedingsdoel

Aankoop van 44 zonnepanelen om de te gebruiken energie zoveel mogelijk zelf op te wekken.
Zijn reeds geplaatst. Hebben ter uw informatie wel 25% subsidie via de Gemeente Westland ontvangen !
Resultaat:€ 810,28