Rabobank Westland

IJsvereniging Hard Gaat-Ie

De ijsvereniging zet zich in om de ijsbaan zo snel mogelijk open te krijgen voor het publiek.
Het lukt ons om na 1 nacht vorst open te gaan.

Bestedingsdoel

Het moet voor een ieder mogelijk zijn om de ijssport te beleven. De toegangsprijs mag geen beletsel
zijn. De jeugd moet voor een betaalbaar bedrag deel kunnen nemen aan de lessen
Resultaat:€ 3.624,26