Rabobank Westland

Passage, Heenweg (Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging)

Passage Heenweg is een Christelijke-Maatschappelijke Vrouwenvereniging en bestaat uit 70 leden. Van september t/m april komen wij iedere 2e maandag van de maand bij elkaar. Het organisatieteam probeert zoveel mogelijk verschillende sprekers uit te nodigen om diverse onderwerpen te behandelen. Wij doen ook andere activiteiten buiten de ledenavonden zoals, gezamenlijk koffie drinken, wandelen, fietsen en aan het eind van het seizoen een dag uit. Niet leden zijn welkom tegen betaling van € 3,50.

Bestedingsdoel

Ondersteuning ledenavonden en activiteiten.
Resultaat:€ 458,53