Rabobank Westland

Nat. Ver. De Zonnebloem De Lier

De vrijwilligers van Zonnebloem afdeling De Lier zetten zich in voor mensen in De Lier met een lichamelijke beperking. Dat doen zij o.a. door bij hun gast op bezoek te gaan, samen erop uit te gaan en deel te nemen aan georganiseerde uitjes. Afgelopen jaar zijn 48 gasten en 44 begeleiders met 2 bussen een dag naar de Keukenhof geweest. Wat heeft iedereen daar van genoten! De opbrengst van Rabo ClubSupport willen we volgend jaar weer inzetten om voor onze gasten gezellige uitjes te organiseren.

Bestedingsdoel

Doel is het het uit isolement halen van ouderen die v.n.l op zich zelf wonen en door lichamelijke beperking moeite hebben om uit huis te komen en daardoor minder sociaal contact hebben.
De gasten worden door onze vrijwilligers gehaald en weer thuis gebracht.

Middag in ’t Anker met gasten en vrijwilligers.
Aanvang met koffie/thee en gebak.
Met muziek en /of een optreden.
Tijdens pauze drankje en hapjes.
Einde met een ijsje.

STEM op De Zonnebloem afdeling De Lier!
Resultaat:€ 2.204,70