Rabobank Westland

Koninklijke EHBO Vereniging Afdeling Maasland

EHBO vereniging Maasland, een vereniging met 40 leden welke 6 maal per jaar bij elkaar komen en hierbij de herhalingslessen EHBO en praktische zaken bespreken m.b.t het verlenen van 1e hulp en reanimatie.

Bestedingsdoel

Vernieuwing en vervangen van verbandmaterialen naar de eisen en eindtermen van het Oranje Kruis
Resultaat:€ 351,75