Rabobank Oss Bernheze

IVN Afdeling Bernheze

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Er is veel welvaart in onze wereld, maar heeft ook geleid tot uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling.

Bestedingsdoel

IVN Bernheze is betrokken bij de ontwikkeling van het beleid om biodiversiteitsherstel te stimuleren. Dit betreft : o.a. aanleg van bloemrijke bermen langs wegen en akkerranden, bed en breakfast stroken voor de bijen, het in stand houden van zandwegen, landschapsontwikkelingsplannen, aanleg van ecologische verbindingszones, duurzaam onderhoud van natuurgebieden en aanleg van kleine oerbossen, zogenaamde Tuiny Forest of Tiny Forest, in buurten, woonwijken en bij particulieren in hun tuin.
Ga naar de website van IVN Afdeling Bernheze
Resultaat:€ 502,97