Rabobank Randmeren

Stichting Showband Doe Maar

Onze showband bestaat uit ca. 80 mensen met een verstandelijke beperking. Met enorm enthousiasme geven zij regelmatig optredens in en om Ermelo en houden zij een maandelijks concert op 's Heerenloo. Met veel geduld en volharding geven de dirigenten Bert en Johan les aan de muzikanten. De naam Doe Maar komt van 'Doe Maar mee!'. De insteek is dan ook om de interactie met het publiek aan te gaan. Het plezier van de leden is zo aanstekelijk, wie kan dan nog blijven zitten? Doe maar mee!

Bestedingsdoel

Om naar optredens te kunnen blijven gaan hebben wij een goede kar nodig waarin de instrumenten vervoerd kunnen worden. Ook is er altijd geld nodig voor het vervangen of onderhouden van de instrumenten en uniformen. Omdat onze leden zelf een beperkt budget hebben houden wij de contributies zo laag mogelijk. Maar hierdoor zijn we wel grotendeels aangewezen op donaties en giften van particulieren en bedrijven. Uw steun is hard nodig en zeer gewaardeerd!
Ga naar de website van Stichting Showband Doe Maar
Resultaat:€ 671,55