Noord-Limburg

Voorwaarden

Inschrijven voor Rabo ClubSupport is alleen mogelijk op uitnodiging van jouw bank. Daarnaast dient jouw inschrijving aan de voorwaarden te voldoen. Welke dat zijn lees je hieronder.

Voorwaarden Rabo ClubSupport 2024

Deelname verenigingen & stichtingen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Rabo ClubSupport stemcampagne van(uit) Rabobank Groep. De deelnemende club of vereniging aanvaardt de toepasselijkheid van de voorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
 2. Rabo ClubSupport stemcampagne staat open voor clubs en verenigingen.
 3. Iedere deelnemende club of vereniging is klant van de Rabobank en heeft minimaal een Rabobank betaalrekening.
 4. De club of vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 5. De club of vereniging dient een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving.
 6. De club of vereniging is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 7. De club of vereniging moet zich aanmelden om deel te nemen aan de Rabo ClubSupport stemcampagne en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar maatschappelijk bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 8. De activiteiten sluiten aan bij de thema's: Lokale leefomgeving versterken, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen, duurzame voeding, energietransitie en financieel gezond leven. Meer informatie over onze impact: rabo.nl/impact.
 9. Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een club of vereniging uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabo ClubSupport stemcampagne en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de club of vereniging.
 10. De vereniging of stichting krijgt binnen 2 weken na de inschrijving bericht of de vereniging of stichting is toegelaten dan wel uitgesloten van de Rabo ClubSupport stemcampagne.
 11. Over de reden van toelating/uitsluiting en de opzet van de Rabo ClubSupport stemcampagne wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Rabobank kan deelnemende verenigingen en stichtingen vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne rondom Rabo ClubSupport.
 13. De club of vereniging is verplicht om de bijdrage van de Rabo ClubSupport stemcampagne te besteden aan maatschappelijke doelen zoals door de club of vereniging opgegeven bij inschrijving. Dit doel moet bijdragen aan minimaal één van de thema’s zoals beschreven bij punt 8. Op verzoek van de bank moet de club of vereniging dit kunnen aantonen.
 14. Rabobank levert geen bijdrage aan uitingen aangaande discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook. Tevens behoudt Rabobank te allen tijde het recht om te doen besluiten de vereniging/stichting geen bedrag uit te keren indien, naar oordeel van Rabobank, het bedrag bijdraagt aan activiteiten waarvan Rabobank in alle redelijkheid meent dat zij (direct of indirect) onethisch, discriminerend of anderszins strijdig met ons beleid of op welke andere grond dan ook strijdig zijn met wet of maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnormen.
 15. Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de club of vereniging is afhankelijk van het aantal stemmen dat een club of vereniging krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.
 16. De lokale bank waar de club of vereniging heeft deelgenomen, zal de uitbetaling van een bijdrage vanuit de Rabo ClubSupport stemcampagne doen.
 17. Een bijdrage vanuit de Rabo ClubSupport stemcampagne is altijd inclusief BTW.
 18. Iedere bijdrage is inclusief eventuele (fiscale) verplichtingen: de deelnemende club of vereniging dient alle eventuele verschuldigde bedragen, bijv. BTW of (schenk)belasting), zelf te voldoen. Voorwaarden Rabo ClubSupport Stemcampagne 2023
 19. Deelname door een club of vereniging met een geldig sponsorcontract met Coöperatieve Rabobank U.A., is slechts geldig voor zover het opgegeven bestedingsdoel voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden en/of de voorwaarden van het sponsorcontract.
Stemmen
 1. Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.
 2. Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
 3. Elk lid brengt 3 stemmen uit op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.
 4. Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van de Rabo ClubSupport stemcampagne worden gebruikt door Rabobank. Rabobank behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van Rabo ClubSupport.
 5. Leden van de Coöperatieve Rabobank kunnen alleen stemmen op clubs of verenigingen die deelnemen bij de lokale leefomgeving waarbij het lid is ingedeeld.
Algemeen
 1. Klachten over Rabo ClubSupport kunnen ingediend worden via het klachtenformulier op de website van de Rabobank.
  Klik hier voor particulieren: rabobank.nl/particulieren/feedback/klacht
  Klik hier voor verenigingen/stichtingen: rabobank.nl/bedrijven/feedback/klacht
 2. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal Rabobank in alle redelijkheid een besluit nemen ten aanzien van de Rabo ClubSupport stemcampagne.
 3. Rabobank is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
 4. Op de Rabo ClubSupport stemcampagne is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en in geval van een geschil is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.
 5. Clubs en verenigingen die eerder hebben meegedaan aan de Rabo ClubSupport stemcampagne, wordt gevraagd om bij inschrijving beeldmateriaal te uploaden. Het uploaden van dit beeldmateriaal is vrijwillig. Rabobank gebruikt het beeldmateriaal om te laten zien welke doelen deelnemende clubs en verenigingen met de Rabo ClubSupport stemcampagne hebben behaald.
 6. Op het beeldmateriaal staan in principe geen personen en/of persoonsgegevens. Indien het beeldmateriaal wel personen en/of persoonsgegevens bevat, is de vereniging of stichting verantwoordelijk voor het vastleggen van de toestemming van de personen en/of persoonsgegevens die op het beeldmateriaal zichtbaar zijn. Het beeldmateriaal wordt maximaal één jaar bewaard.

Ook wij gebruiken cookies

Door op ‘accepteren’ te klikken, accepteer je alle cookies (en vergelijkbare technieken) op deze website. Hiermee kunnen wij en derden jouw internetgedrag op deze website volgen en verwerken daarbij jouw persoonsgegevens. Door ons en derden kan een profiel worden gemaakt waarmee gepersonaliseerde advertenties kunnen worden getoond. Door op ‘Wijzig cookie instellingen’ te klikken, kun je een andere cookie voorkeur kiezen.

Meer informatie over cookies
 

Haal het meeste uit onze website, app én websites van derden, met advertenties die voor jou relevant zijn. Jouw internetgedrag wordt gedeeld met Rabobank en derden die cookies plaatsen.
Haal het meeste uit onze website en app met advertenties die voor jou relevant zijn. Jouw internetgedrag wordt alleen met Rabobank gedeeld.
Voor een goedwerkende website en app worden alleen functionele en analytische cookies geplaatst.