Rabobank Westland

Myosotis Westland

St. Myosotis Westland is een vrijwilligersorganisatie die vrijetijdbesteding en vormingsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bestedingsdoel

Wij merken dat onze doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking, ook steeds meer behoefte hebben om nieuwe dingen te ontdekken en zo hun beeld van de wereld te verbreden. Wij hebben het hier over het bezoeken van musea, musical, muziekvoorstellingen enz. Nu hebben zij hiervoor echter begeleiding van onze vrijwilligers nodig, dit kunnen zij namelijk niet zelfstandig. Wij doen dan ook een aanvraag voor de vrijwilligerskosten, zoals het vervoer en de kosten van de activiteit.
Ga naar de website van Myosotis Westland
Resultaat:€ 835,40