Rabobank Westland

's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) bewaakt al bijna 70 jaar het ’s-Gravenzandse strand. Met bijna 250 leden organiseren we opleidingen, plegen we onderhoud aan materiaal en vastgoed, organiseren we vrijwilligersactiviteiten en geven we invulling aan de preventieve en repressieve (strand)hulpverlening rondom het ’s-Gravenzandse strand en de Zandmotor. De GVRB werkt nauw samen met diverse organisaties om de strandveiligheid te waarborgen.

Bestedingsdoel

Veiligheid van onze leden is een kernwaarde van de GVRB om haar taak als hulpverlenende organisatie goed te kunnen uitvoeren. De GVRB wil software laten ontwikkelen om eenvoudig incidenten, schades en onveilige situaties te kunnen melden, afhandelen en analyseren om kennis, gedrag, vaardigheden te delen en te verbeteren.
Ga naar de website van 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade
Resultaat:€ 3.775,01