Rabobank Westland

Historische Vereniging Naaldwijk - Honselersdijk

Onze historische vereniging bestaat 20 jaar. We zijn gericht op het enthousiast verspreiden van kennis over de historie van Naaldwijk en Honselersdijk, met een actieve inbreng van de leden, en waarbij elkaar ontmoeten een bindend element is. We werken vanuit 3 doelstellingen: objectbescherming, kennisontwikkeling en kennisverspreiding. We organiseren tentoonstellingen, lezingen, historische caf├ęs en excursies gericht op het delen van kennis. Ons erfgoed brengt mensen samen.

Bestedingsdoel

Een boek uitgeven over het dagelijkse leven in Naaldwijk en Honselersdijk gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal bleef, waren de gevolgen voelbaar. De mobilisatie en de beperkte import en export van goederen ontwrichtten de samenleving. Op basis van berichten uit de Westlandsche Courant wordt een beeld geschetst van de situatie in de dorpen. De vindingrijkheid en de humor van de Westlander komt hierin ook naar voren. Bovendien zijn er parallellen met het heden te vinden.
Ga naar de website van Historische Vereniging Naaldwijk - Honselersdijk
Resultaat:€ 659,53