Rabobank Westland

Passage, De Lier (Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging)

Passage is een Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.

Bestedingsdoel

In verband met het 100-jarig bestaan van Passage worden extra activiteiten voor de leden georganiseerd. Er was een feestelijke avond met de andere Westlandse verenigingen.
Op 2 oktober 2019 wordt in Utrecht een landelijke dag voor onze leden georganiseerd.
Wij gaan daar met onze leden naar toe en willen dit voor iedereen mogelijk maken.
Dit jaar willen wij Rabo Clubsupport hieraan besteden.
Resultaat:€ 345,47