Rabobank Westland

KBO Kas en Kust

KBO 'Kas & Kust' stimuleert de verbondenheid onder senioren om zodoende een actieve bijdrage te leveren als maatschappelijk-betrokken vereniging. Vele activiteiten concretiseren het hiervoor vermelde doel.

Bestedingsdoel

Het inzetten van een elektrokar voor mindermobiele senioren in de Poelzone vergt vele bijkomende kosten, zoals verzekering, onderhoud, publicitaire acties, website. KBO 'Kas & Kust' hoopt met het optimaliseren van dit duurzame, eigentijdse vervoer door een uniek natuurgebied vele Westlandse senioren van dienst te kunnen zijn.
Resultaat:€ 722,34