Rabobank Westland

PCOB Maasland-Schipluiden

Afdeling van de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van ouderen, met thans ruim 650 leden. De afdeling is in 1990 opgericht en hoopt daarom in 2020 het 30-jarig bestaan te vieren.
Er worden regelmatig culturele en recreatieve activiteiten voor leden georganiseerd, w.o. de jaarlijkse internationale Dag van de Ouderen.
Er is actieve aandacht voor het wel en wee van leden bij ziekte, bij vieren van een kroonverjaardag, huwelijksjubileum e.d.

Bestedingsdoel

Vooral de organisatie van ledenbijeenkomsten met een cultureel en maatschappelijk karakter. Hierbij worden interessante sprekers of artiesten uitgenodigd. Hiervoor is ook reeds genoemd de organisatie van de internationale Dag van de Ouderen, waaraan onze vereniging een belangrijk aandeel levert.
In 2020 willen wij ons 30-jarig jubileum op een bijzondere wijze vieren. Voor de organisatie van onze activiteiten is veel geld nodig. Een bijdrage uit de Rabo Clubactie is hiervoor dan ook zeer welkom
Resultaat:€ 489,93