Rabobank Westland

Jeu de Boule Vereniging Monster

1. De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de pétanquesport.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a) Evenementen op het gebied van de pétanquesport te organiseren;
en
Het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van
accommodaties voor het beoefenen van de pétanquesport.

Bestedingsdoel

Het vervangen van het kas dek voor sandwich panelen.
Resultaat:€ 427,12