Rabobank Westland

Gymnastiekvereniging Maassluis

GV Maassluis is een saamhorige vereniging met betrokken leden en ouders met als kernactiviteit
gymnastiek. Er is voor haar leden een aantrekkelijk aanbod in een veilige sportomgeving, waarbij
iedereen zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen.

Bestedingsdoel

GV Maassluis is bezig om samen met de gemeente een turngedeelte aan een nieuw te realiseren sportzaal te bouwen. Wij zullen de inrichting van dit gedeelte voor onze rekening nemen. Elke euro meer brengt ons dichterbij onze droom!
Ga naar de website van Gymnastiekvereniging Maassluis
Resultaat:€ 339,19