Rabobank Westland

Jongerenkoor Corbulo

Wij zijn een supergezellig jongerenkoor met jongeren van 13 t/m 29 jaar! Wij zingen in verzorgingshuizen, diverse kerken en festiviteiten in en rondom het Westland! Buiten dat we met elkaar zingen, houden we erg van gezelligheid! Kooruitjes, koorweekendjes en een jongerenkorenfestival behoren ook tot de jaarlijkse bezigheden. Aankomend jaar vieren we zelfs ons 50 jarig jubileum! Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd! Geïnteresseerd? Mail naar corbulo50jaar@gmail.com

Bestedingsdoel

We bestaan dit jaar 50 jaar! Dit willen we graag vieren middels een jubileumfeest op zaterdagavond 9 november 2019! Om dit feest mede mogelijk te maken en ons koor nog veel jaren te laten bestaan, hebben we uw hulp nodig! Vieren jullie met ons mee?!
Ga naar de website van Jongerenkoor Corbulo
Resultaat:€ 420,84