Rabobank Westland

Bridgeclub Poeldijk

Bridgeclub

Bestedingsdoel

Het promoten van het bridgespel onder de jeugd
Resultaat:€ 320,34