Rabobank Westland

Bridge in de Noviteit

De vereniging heeft 101 leden. Wij spelen iedere donderdagmiddag in het gebouw De Noviteit.

Bestedingsdoel

Spelkasjes, die zijn nogal duur. Verder willen we het besteden aan de computer en overig materiaal.
Resultaat:€ 546,47