Rabobank Westland

Nat. Ver. De Zonnebloem Monster

Onze vereniging De Zonnebloem Monster/Ter Heijde bestaat uit een dertigtal enthousiaste vrijwilligers- en -sters en zij doen hun best om de gasten een gezellige middag te bezorgen of bij hen op bezoek te gaan. Deze activiteiten worden georganiseerd voor ong. 125 gasten. Op de bijeenkomsten zijn meestal 60-75 gasten.
De vrijwilligers doen hun uiterste best er een hele leuke middag van te maken. De benodigde gelden hiervoor verkrijgen wij mede door uw Rabostem op onze afdeling!

Bestedingsdoel

Onze activiteiten, waaronder:
Bedrijfsbezoek.
Vaartocht.
Cabaret/zang en dansgroepen
Natuurlijk met een kopje koffie/thee en wat lekkers, een glaasje en een hartig hapje.
Er zijn ook gasten die thuis bezocht worden wanneer zij niet naar een bijeenkomst kunnen komen of het op prijs stellen thuis een spelletje te doen of een wandeling te maken in de rolstoel. Een Rabostem op De Zonnebloem, afdeling Monster/Ter Heijde biedt ons de kans een gezellige middag aan onze gasten aan te bieden.
Resultaat:€ 929,62