Rabobank Westland

KBO Wateringen

De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.
De KBO afdeling Wateringen is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden en acht het van belang dat steeds meer 50 plussers, ongeacht hun religie, het nut van de organisatie inzien.

Bestedingsdoel

De middelen zullen volledig worden ingezet voor: organisatiekosten waaronder de huur van de lokaliteit, de vele soosactiviteiten, de daarvoor benodigde materialen, themabijeenkomsten, culturele en ontspannende uitstapjes, een kaartweekend, een vakantieweek, een adventsviering en het tonen van de waardering voor de inzet van het grote aantal vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen KBO Wateringen.
Ga naar de website van KBO Wateringen
Resultaat:€ 1.570,30