Rabobank Westland

R.K. Parochiekoor Laus Deo

Gemengd parochiekoor van de H. Machutus te Monster. Het koor zingt tijdens reguliere vieringen en op hoogtijdagen.

Bestedingsdoel

Een deel van de opbrengst is bestemd voor het dagje uit in 2020 en een deel als reservering voor de festiviteiten rondom het 150 jarig bestaan in 2022.
Resultaat:€ 383,15