Rabobank Westland

Koor Together

Wij zijn een gemeng oecumenisch koor met rond de 35 leden ij de leeftijd van 18 tot...... Wij ondersteunen kerkdiensten in Hoek van Holland maar ook ver daar buigten. Daarnaast zingen wij ook in verzorgingstehuizen en doen mee aan het jaarlijkse Korenfestival in Hoek van Holland en ondersteunen wij Dodenherdenking.

Bestedingsdoel

Jaarlijks willen wij nieuwe nummers in ons repertoire brengen, maar bladmuziek is vrij kostbaar. Daarnaast is onze electrische piano, die gebruikt wordt als er geen gewone piano aanwezig is, op leeftijd aan het raken en binnen afzienbare tijd aan vervanging toe.
Ga naar de website van Koor Together
Resultaat:€ 244,97