Rabobank Westland

Petanque Vereniging Markeer

Uitoefenen van de petanque sport (jeu de boules)

Bestedingsdoel

Zonnepanelen om de jaarlijkse kosten voor energie omlaag te brengen
Resultaat:€ 257,53