Rabobank Westland

Biljartclub Het Anker

Wij zijn een biljartclub met ca. 40 leden. Wij spelen onderling competitie en ook tegen andere Westlandse verenigingen.

Bestedingsdoel

Afhankelijk van de grootte van het bedrag willen wij dit besteden aan het onderhoud van het dure materiaal en het zo laag mogelijk houden van de contributie voor de leden. Dit zijn overwegend uitkeringsgerechtigden, vandaar.
Resultaat:€ 307,78